Нова машина за проверка на качеството на продукцията и разширяване на складовите площи

Нова машина за проверка на качеството на продукцията и разширяване на складовите площи

Ние продължаваме да инвестираме в разширяването и оптимизирането на площите за платове и материали в склада.  Паралелно със съвсем новата машина, която извършва проверка на качеството на продукцията на нашата фирма, разширихме значително складовите площи. С това осигуряваме и в бъдеще пълно обслужване на поръчките на нашите клиенти.

Category
NEW, Production